Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN

Stockholms län

Information

Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Huddinge som är den kommunen där Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN finns. I Huddinge så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN så kan ni göra det genom att skicka er post till Solfagrav. 42, 141 45, Huddinge men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6081080.

Huddinge arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN har idag 556368-4728 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN

Bolaget skall utföra entreprenader och projektering inom verksamhetsområdena: Tappvatten-, värme-(vattenburen) och luftbehandlingsinstallationer för ny-, om- och tillbyggnader. Bolaget ska dess- utom idka köp, försäljning och förvaltning av fastigheter.

I Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Westin, Erik Tommy som är född 1952 och har titeln VD, Westin, Erik Tommy som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Westin, Jan Torbjörn som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Westin, Elina Maria som är född 1986 och har titeln Suppleant, Forsberg, Karl Svante som är född 1952 och har titeln Revisor, Magnusson, Bo Vilhelm som är född 1943 och har titeln RevisorssuppleantDeloitte AB som är född och har titeln Revisor, .