Stenius-Blomqvist

Stockholms län

Information

Enskild firma finns det flera av i Huddinge och Stenius-Blomqvist är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Stenius-Blomqvist är ett av dem. Statusen för Stenius-Blomqvist är att Bolaget är aktivt.

Stenius-Blomqvist är ett Enskild firma och skapades 1999-02-11. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Huddinge där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Stenius-Blomqvist ska trivas.

I Huddinge så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Produktion av varor och tjänster inom musiksektorn samt pedagogisk konsultverksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Stenius-Blomqvist inte är momsregistrerat.

Idag är Stenius-Blomqvist och det finns flera verksamheter som är det idag i Huddinge.

Vill man komma i kontakt med Stenius-Blomqvist så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

.

De som är på något sätt har med Stenius-Blomqvist är Stenius Blomqvist, Pia Britt-M S M som är född 1938 och har titeln Innehavare av enskild firma, .

Stenius-Blomqvist har 380526-XXXX som sitt organisationsnummer.