Bostadsrättsföreningen Duvberget

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Duvberget är ett av många företag som finns i Huddinge. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Duvberget finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Duvberget som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1998-07-03.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Duvbergsv. 21 A, 143 44, Vårby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Duvberget så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7757341.

Huddinge arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Duvberget ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Duvberget. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Duvberget är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Holmström, Lars Torbjörn -Sandin, Göta Margareta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Duvberget och det är följande personer, Hallnäs, Carl Johan som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmström, Lars Torbjörn som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Paula Martina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandin, Göta Margareta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Sven-Ove Gunnar som är född 1956 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Duvberget är 769603-2361.