Huddinge Montessoriförskola Luktburken Ekonomisk förening

Stockholms län

Information

I Huddinge finns det ett Ekonomisk förening som heter Huddinge Montessoriförskola Luktburken Ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar Huddinge Montessoriförskola Luktburken Ekonomisk förening i Stockholms län. Huddinge är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Huddinge Montessoriförskola Luktburken Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2000-11-21 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1994-10-06 så har Huddinge Montessoriförskola Luktburken Ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Huddinge Montessoriförskola Luktburken Ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Huddinge.

Vill man komma i kontakt med Huddinge Montessoriförskola Luktburken Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Orrv. 25, 141 72, Segeltorp. Vi ni istället prata med Huddinge Montessoriförskola Luktburken Ekonomisk förening så kan ni göra det på 08-7089222.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakopperativ förskola med heldagsomsorg för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskole- miljö som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet i varaktiga relationer. Förskolan skall bedrivas med montessoripedagogik och är ämnad för barn mellan 1 och 6 år. För den dagliga verksamheten skall föreningen anställa personal.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Frykman, Susanne Maria som är född 1971 och har titeln Extern firmatecknare, Andén Lehman, Maria Christine som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekberg, Tim Petter Emanuel som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Halldin, Annika Karolina Catrin som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Sidmalm, Maria Susanne som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Zibell, Herta Ulrika Linnéa som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamotKagerstedt, Eva Charlotta som är född 1966 och har titeln Suppleant, Påle Dumitrescu Bartes, Karin G M som är född 1968 och har titeln Suppleant, Troberg, Henrik Evald som är född 1962 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andén Lehman, Maria Christine -Ekberg, Tim Petter Emanuel -Frykman, Susanne Maria .

Huddinge Montessoriförskola Luktburken Ekonomisk förening har 769600-4733 som sitt organisationsnummer.