Bostadsrättsföreningen Domarringen 1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Huddinge och Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1994-09-20. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Huddinge där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 ska trivas.

I Huddinge så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 och det finns flera bolag som är det idag i Huddinge.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 är Furukvist, Lars Georg Ingemar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansen, Verner Moesby som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Lars Arne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorsell, Karl Börje som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, di Meo, Simon Luca som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedman, Gunnar Enok som är född 1935 och har titeln SuppleantHöglund, Elsa Elisabeth som är född 1960 och har titeln Suppleant, Vidal Palma, Damaris Betsabe som är född 1983 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 har 769600-4428 som sitt organisationsnummer.