Bostadsrättsföreningen Korpralen

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Huddinge och Bostadsrättsföreningen Korpralen är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Korpralen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Korpralen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Korpralen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1993-02-19. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Huddinge där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Korpralen ska trivas.

I Huddinge så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Korpralen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Korpralen och det finns flera bolag som är det idag i Huddinge.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Korpralen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-7828863.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Korpralen är Ekblad, Nicklas Mikael som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Enman, Jeanette Therese som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Gleistedt, Leif Åke Bertil som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Skondras, Peter Panagiotis som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nygren, Eva Margareta som är född 1957 och har titeln Suppleant, Åvik, Kjell Gunnar Erik som är född 1951 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Korpralen har 716422-7063 som sitt organisationsnummer.